Alpa Programing
Preduzeće ALPA 92 d.o.o je 2004.godine sklopilo ugovor o pružanju programerskih usluga za Timepiece Portugal i Medhelp, koji sa deset stalno zaposlenih programera, servisira.